Back To Top

 • O Savezu

  Savez radio-amatera Republike Srpske je osnovan 1993. godine kao izraz želje , volje i potrebe radio-amatera iz Republike Srpske da nastave svoje organizovano radio-amatersko djelovanje, nakon što je prestao da postoji dotadašnji Savez radio-amatera Bosne i Hercegovine (SRABiH). Savez radio-amatera Republike Srpske je pravni naslijednik rasformiranog Saveza radio-amatera Bosne i Hercegovine na teritoriji Republike Srpske. Savez je upisan u registar kod Osnovnog suda u Trebinju, kao udruženje građana , u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine.

 • Ciljevi Saveza

  Savez radio-amatera Republike Srpske formiran je sa cilјem objedinjavanja aktivnosti svih amaterskih radio-klubova i samostalnih članova, radio-operatora, koji egzistiraju na teritoriji Republike Srpske, kao i predstavlјanje radio amatera Republike Srpske u okviru Međunarodne unije radio-amatera. ..

 • Zadaci Saveza

  Savez ima zadatke da : - Vršiti koordinaciju rada svih članova Saveza na teritoriji Republike Srpske. - Vršiti koordinaciju saradnje svih članova Saveza sa drugim organizacijama radio-amatera u BiH. - Vršiti koordinaciju saradnje članova Saveza s nacionalnim Savezima drugih zemalјa i članovima tih Saveza. - Zastupati interese radio-amatera Republike Srpske u širim asocijacijama, kao i organima i organizacijama na nivou Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. - Organizovati i koordinirati sve aktivnosti i poslove od interesa za radio-amatere Republike Srpske, za koje se ukaže potreba. - Razvijati saradnju sa srodnim organizacijama i organima na području istraživanja i eksperimentisanja u oblastima radio-tehnike, elektronike, telekomunikacija i informatike.

 • Unapređenje radio-amaterizma u RS

  U redovnim aktivnostima Saveza priorite imaju aktivnosti usmjerene na stavranje što boljih uslova za rad aktivnih klubova i reaktiviranje ugašenih klubova. Unazad nekoliko godina Savez je izdvojio preko 50.000 KM sredstava namjenjenih za pomoć klubovima (nabavka radio-stanica, agregata, mjerne opreme, antena, troškovi preregistracije klubova...).

 • Organizacija od posebnog javnog interesa

  Savez je odlukom Vlade Republike Srpske 2011. godine dobio status organizacije od posebnog javnog interesa za Republiku Srpsku.

Savez radio-amatera Republike Srpske

Amateur Radio Union Of Republic Of Srpska

Prijavljivanje

Registrovani korisnici imaju privilegije da vide određene dijelove sajta i ostavljaju komentare na članke i forumu. Članovi SRRS se nakon registracije trebaju javiti administratoru sajta da bi dobili privilegiju člana.

Molimo Vas da prilikom registracije za korisničko ime koristite pozivni znak, a ukoliko nemate pozivni znak i želite koristiti korisničko ime po svom izboru obavezni ste ostaviti vlastito ime i prezime u formi prilikom registracije. Ukoliko ovo ne bude ispoštovano takva registracija će biti brisana iz registra. HVALA!

Ko je "ON-LINE"

Ko je na mreži: 196 gostiju i jedan član

 • E77D

Poslednje registrovani

 • KylieUnaft
 • Robertpip
 • SandyBum
 • E73RB
 • E73NYX

Statistika sajta

Posetioci
203
Članci
438
Broj pregleda članaka
3157396

FORUM

SRRS mapa repetitora

srrsmaparpt2010 150
logo e73dpr


e73jhi logo 150
 
e73fde
 
BGJ Logo

Nakon višegodišnjeg planiranja da se na koti Veliki Žep aktivira mgistralni repetitor za regiju  Podrinja, nakon mnogo peripetija oko dobijanja dozvole za smještaj opreme na V.Žepu, konačno  u četvrtak 10. novembra 2011. godine ekipa Radio kluba "Doboj" u sastavu Zdravko - E77AR Bapsi - E77C, Mladen - E78MT i Tešo - E73MTL iz Lopara, montirala je i stavila u pogon magistralni VHF repetitor R2 - E79VHP na Velikom Žepu, kota 1537 m.n.m , 6.5 km jugoistočno od Han Pijeska.
Savez je za ovaj repetitor obezbjedio sledeću opremu: repetitor Motorola MSF5000, duplexer Wacom WP-637, antena Procom CXL2-3C/s pojačanja 3dBd i radijalnog dijagrama zračenja, koaksijalni kabal H500 i pocinčana konzola 2" 6m visine.
Prvi testovi su pokazali veoma dobru zonu sevisa repetitora, ali tek nakon desetak dana , nakon što se veći broj stanica oglasi preko njega i pošalje nam svoja lična zapažanja , možemo stvoriti bolju i precizniju sliku o zoni primarnog i sekudarnog servisa ovog repetitora. U tu svhu svoje komentare, samo ako ste registrovani korisnik sajta, možete postaviti u dodatku ovog priloga.
Ovom prilikom želimo da čestitamo ekipi koja je odradila posao montaže repetitora i nadajmo se da će oprema dobro i kvalitetno da nam služi.

Informacija: Zdravko E77AR