Back To Top

 • O Savezu

  Savez radio-amatera Republike Srpske je osnovan 1993. godine kao izraz želje , volje i potrebe radio-amatera iz Republike Srpske da nastave svoje organizovano radio-amatersko djelovanje, nakon što je prestao da postoji dotadašnji Savez radio-amatera Bosne i Hercegovine (SRABiH). Savez radio-amatera Republike Srpske je pravni naslijednik rasformiranog Saveza radio-amatera Bosne i Hercegovine na teritoriji Republike Srpske. Savez je upisan u registar kod Osnovnog suda u Trebinju, kao udruženje građana , u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine.

 • Ciljevi Saveza

  Savez radio-amatera Republike Srpske formiran je sa cilјem objedinjavanja aktivnosti svih amaterskih radio-klubova i samostalnih članova, radio-operatora, koji egzistiraju na teritoriji Republike Srpske, kao i predstavlјanje radio amatera Republike Srpske u okviru Međunarodne unije radio-amatera. ..

 • Zadaci Saveza

  Savez ima zadatke da : - Vršiti koordinaciju rada svih članova Saveza na teritoriji Republike Srpske. - Vršiti koordinaciju saradnje svih članova Saveza sa drugim organizacijama radio-amatera u BiH. - Vršiti koordinaciju saradnje članova Saveza s nacionalnim Savezima drugih zemalјa i članovima tih Saveza. - Zastupati interese radio-amatera Republike Srpske u širim asocijacijama, kao i organima i organizacijama na nivou Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. - Organizovati i koordinirati sve aktivnosti i poslove od interesa za radio-amatere Republike Srpske, za koje se ukaže potreba. - Razvijati saradnju sa srodnim organizacijama i organima na području istraživanja i eksperimentisanja u oblastima radio-tehnike, elektronike, telekomunikacija i informatike.

 • Unapređenje radio-amaterizma u RS

  U redovnim aktivnostima Saveza priorite imaju aktivnosti usmjerene na stavranje što boljih uslova za rad aktivnih klubova i reaktiviranje ugašenih klubova. Unazad nekoliko godina Savez je izdvojio preko 50.000 KM sredstava namjenjenih za pomoć klubovima (nabavka radio-stanica, agregata, mjerne opreme, antena, troškovi preregistracije klubova...).

 • Organizacija od posebnog javnog interesa

  Savez je odlukom Vlade Republike Srpske 2011. godine dobio status organizacije od posebnog javnog interesa za Republiku Srpsku.

Savez radio-amatera Republike Srpske

Amateur Radio Union Of Republic Of Srpska

Prijavljivanje

Registrovani korisnici imaju privilegije da vide određene dijelove sajta i ostavljaju komentare na članke i forumu. Članovi SRRS se nakon registracije trebaju javiti administratoru sajta da bi dobili privilegiju člana.

Molimo Vas da prilikom registracije za korisničko ime koristite pozivni znak, a ukoliko nemate pozivni znak i želite koristiti korisničko ime po svom izboru obavezni ste ostaviti vlastito ime i prezime u formi prilikom registracije. Ukoliko ovo ne bude ispoštovano takva registracija će biti brisana iz registra. HVALA!

Ko je "ON-LINE"

Ko je na mreži: 227 gostiju i nema prijavljenih članova

Poslednje registrovani

 • E73RB
 • E73NYX
 • E78DM
 • E73BJB
 • E77EH

Statistika sajta

Posetioci
200
Članci
443
Broj pregleda članaka
3209193

FORUM

SRRS mapa repetitora

srrsmaparpt2010 150
logo e73dpr


e73jhi logo 150
 
e73fde
 
BGJ Logo

Već duže vrijeme magistralni repetitor R2 Leotar bio je suočen sa problemom velikog ometanja od strane mnogobrojnih difuznih predajnika na RS Leotar. Iz tog razloga prvo je antena dislocirana sa 5. na 3. platformu antenskog stuba, čime je problem djelimično bio riješen, ali ne zadugo. Nakon toga antena je prije 3 godine dislocirana sa stuba na krov objekta RS Leotar, da bi se prije godinu dana ponovo počeli pojavljivati veliki problemi sa "upadom i čučanjem " difuznih signala po skoro cijelom 2m opsegu, a samim tim i po svim aktivnim komunikacionim repetitorima. Pošto je RAK teško pokrenuti da uradi ono što je dužan da uradi da bi difuzne korisnike doveo ured, ostalo nam je jedino da probamo da sa dislokacijom naše opreme  50-tak m od dosadašnje lokacije, gdje je bila antena R2, pokušamo riješiti ovaj problem.


Prije desetak dana  repetitor je u potpunosti dislociran u kontejner Radio klub "Trebinje", antena je podignuta svega 4m iznad zemlje i već prvi test je pokazao R2 u punom sjaju. Od smetnji više nema ni traga, a zona servisa je istovremeno postala mnogo veća i kvalitetnija nego ikada ranije.
U toku nekoliko dana preko repetitora su se oglasilli novi učesnici iz Ilijaša, Sarajeva, sa Kopaonika i Jahorine, Podgorice, Z.Hercegovine, Jadrana, a iz Italije iz mobila čak sa lokacija udaljenih skoro 400km od Leotara. Ocjena od svih njih je da R2 mnogo bolje radi nego ikada ranije. Sada predstoji posao na izradi stalne konzole za antenu i rješavanju što boljeg uzemljenja cijele opreme, jer sada je repetitor mnogo ranjiviji na atmosferska pražnjenja u odnosu na raniju lokaciju koja se nalazila u sjeni antenskog stuba RS Leotar.

Informacija: Zoran E73S