Back To Top

 • O Savezu

  Savez radio-amatera Republike Srpske je osnovan 1993. godine kao izraz želje , volje i potrebe radio-amatera iz Republike Srpske da nastave svoje organizovano radio-amatersko djelovanje, nakon što je prestao da postoji dotadašnji Savez radio-amatera Bosne i Hercegovine (SRABiH). Savez radio-amatera Republike Srpske je pravni naslijednik rasformiranog Saveza radio-amatera Bosne i Hercegovine na teritoriji Republike Srpske. Savez je upisan u registar kod Osnovnog suda u Trebinju, kao udruženje građana , u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine.

 • Ciljevi Saveza

  Savez radio-amatera Republike Srpske formiran je sa cilјem objedinjavanja aktivnosti svih amaterskih radio-klubova i samostalnih članova, radio-operatora, koji egzistiraju na teritoriji Republike Srpske, kao i predstavlјanje radio amatera Republike Srpske u okviru Međunarodne unije radio-amatera. ..

 • Zadaci Saveza

  Savez ima zadatke da : - Vršiti koordinaciju rada svih članova Saveza na teritoriji Republike Srpske. - Vršiti koordinaciju saradnje svih članova Saveza sa drugim organizacijama radio-amatera u BiH. - Vršiti koordinaciju saradnje članova Saveza s nacionalnim Savezima drugih zemalјa i članovima tih Saveza. - Zastupati interese radio-amatera Republike Srpske u širim asocijacijama, kao i organima i organizacijama na nivou Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. - Organizovati i koordinirati sve aktivnosti i poslove od interesa za radio-amatere Republike Srpske, za koje se ukaže potreba. - Razvijati saradnju sa srodnim organizacijama i organima na području istraživanja i eksperimentisanja u oblastima radio-tehnike, elektronike, telekomunikacija i informatike.

 • Unapređenje radio-amaterizma u RS

  U redovnim aktivnostima Saveza priorite imaju aktivnosti usmjerene na stavranje što boljih uslova za rad aktivnih klubova i reaktiviranje ugašenih klubova. Unazad nekoliko godina Savez je izdvojio preko 50.000 KM sredstava namjenjenih za pomoć klubovima (nabavka radio-stanica, agregata, mjerne opreme, antena, troškovi preregistracije klubova...).

 • Organizacija od posebnog javnog interesa

  Savez je odlukom Vlade Republike Srpske 2011. godine dobio status organizacije od posebnog javnog interesa za Republiku Srpsku.

Savez radio-amatera Republike Srpske

Amateur Radio Union Of Republic Of Srpska

Prijavljivanje

Registrovani korisnici imaju privilegije da vide određene dijelove sajta i ostavljaju komentare na članke i forumu. Članovi SRRS se nakon registracije trebaju javiti administratoru sajta da bi dobili privilegiju člana.

Molimo Vas da prilikom registracije za korisničko ime koristite pozivni znak, a ukoliko nemate pozivni znak i želite koristiti korisničko ime po svom izboru obavezni ste ostaviti vlastito ime i prezime u formi prilikom registracije. Ukoliko ovo ne bude ispoštovano takva registracija će biti brisana iz registra. HVALA!

Poslednje registrovani

 • Vikipig
 • Vikiwxh
 • VitalyyLog
 • E73DUX
 • E78RN

Ko je "ON-LINE"

Ko je na mreži: 92 gostiju i nema prijavljenih članova

Statistika sajta

Posetioci
196
Članci
435
Broj pregleda članaka
3113460

FORUM

SRRS mapa repetitora

srrsmaparpt2010 150
logo e73dpr


e73jhi logo 150
 
e73fde
 
BGJ Logo

towerant
Zbog velikih problema u preklapanju zone servisa magistralnog repetitora R2-Veliki Žep i R2-Kopaonik, a imajući u vidu da je R2- Veliki Žep postao veoma značajan za radio-amatere Podrinja, Posavine, Sarajevsko-Romanijske regije i šire, UO je odlučio da se za ovaj repetitor od RAK-a traži dozvola za kanal RV46 (bivši simpleks S23), jer je prelazak na bilo koji drugi magistralni kanal bio nemoguć zbog postojećih repetitora u BiH i okruženju. Procedura izdavanja nove dozvole od strane RAK-a je trajala veoma dugo, ali ipak je završena, čime su stvorenu uslovi za tehnički dio poslova promjene kanala.

S obzirom da na kanalu RV46 do sada nema aktivnih repetitora u okruženju za očekivati je da će ubuduće rad repetitora biti mnogo stabilniji i bez ometanja.

Repetitor je uz angažovanje Igora, E73E i članova RK "Starina Novak" iz Pala demontiran i dopremljen u Radio klub "Trebinje" na servisiranje. U narednih nekoliko dana biće odrađen servis opreme, podešavanje na novi radni kanal i izvršena dogradnja govorne identifikacije.  Plan je da se oprema u najkraćem roku, prije prvog snijega, vrati na Veliki Žep i ponovo uspostavi rad repetitora na novom kanalu.

Informacija: kancelarija SRRS