Back To Top

 • O Savezu

  Savez radio-amatera Republike Srpske je osnovan 1993. godine kao izraz želje , volje i potrebe radio-amatera iz Republike Srpske da nastave svoje organizovano radio-amatersko djelovanje, nakon što je prestao da postoji dotadašnji Savez radio-amatera Bosne i Hercegovine (SRABiH). Savez radio-amatera Republike Srpske je pravni naslijednik rasformiranog Saveza radio-amatera Bosne i Hercegovine na teritoriji Republike Srpske. Savez je upisan u registar kod Osnovnog suda u Trebinju, kao udruženje građana , u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine.

 • Ciljevi Saveza

  Savez radio-amatera Republike Srpske formiran je sa cilјem objedinjavanja aktivnosti svih amaterskih radio-klubova i samostalnih članova, radio-operatora, koji egzistiraju na teritoriji Republike Srpske, kao i predstavlјanje radio amatera Republike Srpske u okviru Međunarodne unije radio-amatera. ..

 • Zadaci Saveza

  Savez ima zadatke da : - Vršiti koordinaciju rada svih članova Saveza na teritoriji Republike Srpske. - Vršiti koordinaciju saradnje svih članova Saveza sa drugim organizacijama radio-amatera u BiH. - Vršiti koordinaciju saradnje članova Saveza s nacionalnim Savezima drugih zemalјa i članovima tih Saveza. - Zastupati interese radio-amatera Republike Srpske u širim asocijacijama, kao i organima i organizacijama na nivou Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. - Organizovati i koordinirati sve aktivnosti i poslove od interesa za radio-amatere Republike Srpske, za koje se ukaže potreba. - Razvijati saradnju sa srodnim organizacijama i organima na području istraživanja i eksperimentisanja u oblastima radio-tehnike, elektronike, telekomunikacija i informatike.

 • Unapređenje radio-amaterizma u RS

  U redovnim aktivnostima Saveza priorite imaju aktivnosti usmjerene na stavranje što boljih uslova za rad aktivnih klubova i reaktiviranje ugašenih klubova. Unazad nekoliko godina Savez je izdvojio preko 50.000 KM sredstava namjenjenih za pomoć klubovima (nabavka radio-stanica, agregata, mjerne opreme, antena, troškovi preregistracije klubova...).

 • Organizacija od posebnog javnog interesa

  Savez je odlukom Vlade Republike Srpske 2011. godine dobio status organizacije od posebnog javnog interesa za Republiku Srpsku.

Savez radio-amatera Republike Srpske

Amateur Radio Union Of Republic Of Srpska

Prijavljivanje

Registrovani korisnici imaju privilegije da vide određene dijelove sajta i ostavljaju komentare na članke i forumu. Članovi SRRS se nakon registracije trebaju javiti administratoru sajta da bi dobili privilegiju člana.

Molimo Vas da prilikom registracije za korisničko ime koristite pozivni znak, a ukoliko nemate pozivni znak i želite koristiti korisničko ime po svom izboru obavezni ste ostaviti vlastito ime i prezime u formi prilikom registracije. Ukoliko ovo ne bude ispoštovano takva registracija će biti brisana iz registra. HVALA!

Statistika sajta

Posetioci
184
Članci
349
Broj pregleda članaka
2235811

FORUM

SRRS mapa repetitora

srrsmaparpt2010 150
logo e73dpr


e73jhi logo 150
U cilju proslave 70 godina postojanja Radio kluba Doboj, promocije rada posebnim tehnikama na VHF opsezima te zadovoljenju potreba radioamaterske javnosti u Evropi za aktvnošću iz JN93 polja, ekipa Radio kluba Doboj u sastavu Dragan E73DT, Vojo E73RV i Zdravko E77AR u saradnji s članovima radiokluba Kmur iz Foče E73GNO su od 10. do 12. avgusta 2018. godine aktivirali JN93 polje s lokacije Okolišta (1000masl -JN93JM). Nažalost promoter i jedan od najzaslužnijih članova u pripremi za aktivaciju Bapsi E77C, zbog smrtnog slučaja u porodici, nije prisustvovao aktivaciji.

Ovom prilikom testirano je i novo pojačalo za 2m opseg (tranzistorsko 1 kW) i zadovoljilo je kriterije potrebne za tu vrstu rada. Oprema je s kojom je radjeno sastojala se od: Yaesu FT950 kao bazna stanica, HA1YA transverter za 2m, LNA MGF1302, SSPA 500W za FSK441 modulaciju i 11 elemenata DL6WU na 10 metarskom stubu. Za više snage potreban je i bolji (deblji) koaks, koga trenutno nemamo (nažalost). Struju i ostale pogodnosti na lokaciji obezbijedio je domaćin.
e73fde jn93 0Oprema je montirana kasno u petak veče pod svjetlima, baterijskim lampama i farovima a prva veza je uradjena odmah iza ponoći.
Uradjeno je 58 MS veza za 30 sati aktivnosti čime je u velikoj mjeri zadovoljena tražnja za ovim rijetkim poljem.
Dječijih bolesti je bilo ali su prevazidjenje inventivnošću operatora, a prisutan je bio i mr Murphy ali se nije nešto previše iskazao. Uspjeli smo da ga predupredimo u svim slučajevima.
Raduje i aktivnost Vlade E70T s lokacije JN93JW koji je iskoristio dio godišnjeg odmora kako bi aktivirao ovo rijetko polje.
Posebno smo zahvalni domaćinima: Aci E78XX, Velji E78VV i Taji E73NM na pomoći i hostingu a posebno druženju u sitne sate.

e73fde jn93 1

e73fde jn93 2

e73fde jn93 3

e73fde jn93 4

e73fde jn93 6

e73fde jn93 5

e73fde jn93 7