Back To Top

 • SRRS TAKMIČENJA

  U organizaciji Saveza radio-amatera Republike Srpske održavaju se takmičenja HF KUP SRRS i VHF KUP SRRS.

 • HF KUP SRRS

  HF KUP SRRS je tradicionalno takmičenje koje se održava od 1999. godine, radi se na 80m opsegu i ima međunarodni regionalni karakter. Pravo učešća u takmičenju imaju sve licencirane ARS, koje prihvataju pravila takmičenja..

 • HF KUP SRRS

  HF KUP SRRS se održava početkom mjeseca marta, petak pred prvi puni vikend. Takmičenje se održava u terminu 17:00-18:30 časova (MEZ), podijeljeno je u dva 45 minutna perioda. Kategorije učesnika su: SRRS - članovi SRRS, VS - velika snaga i MS - mala snaga za sve ostale učesnike. Kliknite da pogledate pravila u cijelosti.

 • VHF KUP SRRS

  VHF KUP SRRS se tradicionalno održava od 1999. godine. koje se održava na 2m opsegu. Takmičenje je meunarodno-regionalnog karaktera. Pravo učešća u takmičenju imaju sve licencirane ARS koje prihvataju pravila takmičenja.

 • VHF KUP SRRS

  HF KUP SRRS se održava u istom terminu sa VHF IARU R1 takmičenjem, a to je prvi puni vikend septembra. Učesničke kategorije su: A - više operatora, B - jedan operator i C - jedan operator samo FM mod.

Savez radio-amatera Republike Srpske

Amateur Radio Union Of Republic Of Srpska

 hfkup
HF KUP SRRS 2018
Primljeni takmičarski logovi


VS: YT1FZ, YU7GMN, YT3E, YT2U

MS: YU1AHW, YU3A, YT1HA, YT5R, YU7AOP, YU5T, YU2V, YU5C, YU3EEA, YU5DR, YT0T

SRRS: E74BYZ, E78CB, E73ECT, E73FDE, E77EA, E72MD, E7RS, E73ZR, E73JHI, E74EBL, E73KV, E73DPR, E7TT, E73EP, E77O, E73GNO

CW: E74X, YU7RQ, YU1EA, YT100SF, YU1KT, YU1HFG, YU6DX, YT3X

SSB: YU4GUV, YU7G, E74KM, YT3MKM, YT2VP, YT3TPS, YT2ZZ, YU5EQP, YU1MI, YT5TM, YT5DLT, YT4ZZ, YU4NSL, YU4MLL, YU1AN, YT4TT, YT8TR

Chek logs: YU1IG, 4O4A, E73EPA, E74ACL

Ažurirano 12. mart. 2018. u 23:59h MEZ

Prijavljivanje

Registrovani korisnici imaju privilegije da vide određene dijelove sajta i ostavljaju komentare na članke i forumu. Članovi SRRS se nakon registracije trebaju javiti administratoru sajta da bi dobili privilegiju člana.

Molimo Vas da prilikom registracije za korisničko ime koristite pozivni znak, a ukoliko nemate pozivni znak i želite koristiti korisničko ime po svom izboru obavezni ste ostaviti vlastito ime i prezime u formi prilikom registracije. Ukoliko ovo ne bude ispoštovano takva registracija će biti brisana iz registra. HVALA!

Ko je "ON-LINE"

Ko je na mreži: 76 gostiju i nema prijavljenih članova

Poslednje registrovani

 • E77E
 • E74QG
 • Mićo
 • Nesa
 • Z32KF

Statistika sajta

Posetioci
163
Članci
290
Broj pregleda članaka
1823631

FORUM

SRRS mapa repetitora

srrsmaparpt2010 150

Rotator mapa

wwmap
Kreirajte  mapu usmjerenja
KT antene za svoj UL

logo e73dpr


e73jhi logo 150

HF KUP SRRS

 

Prijavljeni rezultati

Ovde objavljeni rezultati su programski generisani, bez obzira na obračunati  rezultat koji je takmičar  poslao  sa dnevnikom. Ovako obračunat rezultat je dobijen bez međusobnog poređenja dnevnika i provere ispravnosti veza,  već isključivo samo na osnovu onoga što je prikazano u dnevniku.

Kategorija MS              
Mjesto P.znak 1per/QSO 1per/Pts 2per/QSO 2per/Pts Ukupno    
1 YU3EEA 41 162 49 122 284    
2 YU7AOP 41 162 45 116 278    
3 YT0T 37 147 48 118 265    
4 YT1HA 40 156 44 108 264    
5 YU5C 36 141 47 120 261    
6 YU5T 38 150 44 110 260    
7 YU1AHW 40 156 39 100 256    
8 YU2V 36 147 41 108 255    
9 YT5R 36 138 44 106 244    
10 YU3A 32 123 32 80 203    
11 YU5DR 31 120 33 78 198    
                 
                 
Karegorija VS              
Mjesto P.znak 1per/QSO 1per/Pts 2per/QSO 2per/Pts Ukupno    
1 YT3E 41 162 53 134 296    
2 YU7GMN 41 165 51 126 291    
3 YT2U 42 168 42 110 278    
4 YT1FZ 38 144 46 120 264    
                 
                 
Kategorija SRRS              
Mjesto P.znak 1per/QSO 1per/Pts 2per/QSO 2per/Pts Ukupno    
1 E74EBL 42 165 51 126 291    
2 E73FDE 40 156 47 114 270    
3 E73ECT 38 150 44 112 262    
4 E73JHI 38 150 43 110 260    
5 E7TT 35 138 48 120 258    
6 E7RS 38 144 43 104 248    
7 E77EA 41 156 31 76 232    
8 E72MD 34 138 36 86 224    
9 E73ZR 32 126 38 94 220    
10 E74BYZ 30 120 37 98 218    
11 E78CB 31 120 38 94 214    
12 E73DPR 25 102 29 62 164    
13 E77O 39 153 0 0 153    
14 E73GNO 0 0 28 68 68    
15 E73KV 14 57 0 0 57    
16 E73EP 0 0 18 46 46    
                 
                 
Kategorija CW              
Mjesto P.znak 1per/QSO 1per/Pts 2per/QSO 2per/Pts Ukupno    
1 YU1EA 46 183 36 0 183    
2 YT3X 44 174 0 0 174    
3 YU6DX 41 162 0 0 162    
4 YU1KT 40 159 6 0 159    
5 YT100SF 39 153 6 0 153    
6 YU7RQ 38 150 0 0 150    
7 E74X 34 132 0 0 132    
8 YU1HFG 27 102 0 0 102    
                 
                 
Kategorija SSB              
Mjesto P.znak 1per/QSO 1per/Pts 2per/QSO 2per/Pts Ukupno    
1 YT2ZZ       0 0 50 130 130    
2 YU7G 30 0 49 126 126    
3 YT1RW 0 0 48 120 120    
4 YU5EQP 0 0 50 122 122    
5 YU1AN 0 0 47 118 118    
6 YT3TPS 0 0 47 116 116    
7 YT4TT 0 0 45 110 110    
8 YT2VP 0 0 44 108 108    
9 YT1AC 24 0 42 106 106    
10 YT4ZZ 0 0 39 98 98    
11 YU1MI 18 0 38 96 96    
12 E74KM 0 0 35 86 86    
13 YT5TM 0 0 31 76 76    
14 YT3MKM 0 0 31 70 70    
15 YT8TR 1 0 29 68 68    
16 YT5DLT 0 0 26 62 62    
17 YU4GUV 0 0 26 60 60    
18 YU4MLL 0 0 17 34 34    
19 YU4NSL 0 0 14 32 32    

Chek logs: 4O4A, E73EPA, YU1IG i E74ACL

Konačni rezultati

HF KUP SRRS 2017. Kategorija "MS" - mala snaga ≤ 150 W
         
Mjesto Pozivni znak I period CW II period SSB Ukupno Pts
QSO / Pts QSO / Pts
1 YU3EEA 43 / 159 47 / 104 263
2 YU5T 43 / 159 44 / 102 261
3 YU2V 36 / 138 51 / 116 254
4 YU1KT 42 / 153 44 / 98 251
5 YU1RA 43 / 153 40 / 92 245
6 YT5R 38 / 147 38 / 94 241
7 YT1Z 38 / 132 34 / 80 212
8 YT2VM 28 / 111 38 / 90 201
9 YU7RQ 36 / 129 25 / 60 189
10 YU1MI 29 / 105 36 / 82 187
11 YU1ED 37 / 114 28 / 68 182
12 YT7KM 40 / 153 0 / 0 153
13 YT5N 39 / 144 0 / 0 144
14 YT5FD 38 / 129 0 / 0 129
15 YT1AC 20 / 69 21 / 48 117
16 YU1AR 35 / 111 0 / 0 111
17 YU1RSV 0 / 0 47 / 100 100
18 E74TV 15 / 66 13 / 30 96
19 YU5DR 21 / 81 4 / 12 93
20 YT3MKM 0 / 0 42 / 92 92
21 YU4TDX 0 / 0 35 / 78 78
22 YT5TM 0 / 0 30 / 70 70
23 E72MD 0 / 0 27 / 62 62
24 YT4ZZ 0 / 0 22 / 48 48
25 YU5CER 0 / 0 19 / 46 46
26 YU1FLM 0 / 0 22 / 44 44
27 YT8TR 0 / 0 18 / 34 34
28 YU7RAA 0 / 0 15 / 32 32
29 YU4USS 0 / 0 11 / 18 18
         
         
HF KUP SRRS 2017. Kategorija "VS" - velika snaga > 150 W
         
Mjesto Pozivni znak I period CW II period SSB Ukupno Pts
QSO / Pts QSO / Pts
1 YT3X 45 / 162 54 / 124 286
2 YU1EA 46 / 168 53 / 116 284
3 YT3E 47 / 159 54 / 120 279
4 YU1FJK 39 / 147 48 / 112 259
5 YT3J 46 / 144 49 / 114 258
6 YU7GMN 37 / 138 53 / 108 246
7 YT2U 39 / 144 42 / 92 236
8 YU7W 39 / 144 38 / 82 226
9 YT1KC 25 / 84 30 / 60 144
10 E74X 37 / 129 0 / 0 129
11 YT3TPS 0 / 0 43 / 104 104
12 YU4ZZ 0 / 0 48 / 100 100
13 YT2ZZ 0 / 0 41 / 80 80
         
         
HF KUP SRRS 2017. Kategorija "SRRS" - članovi SRRS-a ≤ 150 W
         
Mjesto Pozivni znak I period CW II period SSB Ukupno Pts
QSO / Pts QSO / Pts
1 E7TT 42 / 153 52 / 118 271
2 E73EPA 42 / 153 46 / 94 247
3 E73JHI 36 / 129 44 / 108 237
4 E77EA 42 / 156 31 / 80 236
5 E7RS 42 / 150 31 / 78 228
6 E74BYZ 31 / 108 53 / 116 224
7 E73DPR 40 / 132 37 / 88 220*
8 E74ACL 40 / 120 43 / 100 220*
9 E73ECT 28 / 102 22 / 52 154
10 E73GNO 0 / 0 19 / 46 46
         
* - Tačka 8. propozicija: "U slučaju istog broja poena prednost ima....."
Dnevnici za kontrolu: E73FDE, E74KM, E77M, E77O, YT2AAA, YU1IG, YU2STR i YU7GL
Takmičarske logove u ZIP fajli preuzmite na linku .

Konačni rezultati

HF KUP SRRS 2016. Kategorija "MS" - mala snaga ≤ 150 W
         
Mjesto Pozivni znak I period CW II period SSB Ukupno Pts
QSO / Pts QSO / Pts
1 YU1AB 45  / 168 58 / 148 316
2 YU7AOP 44 / 168 54 / 134 302
3 YU2V 35 / 126 42 / 104 276
4 YT2AAA 36 / 135 53 / 136 271
5 YT2U 42 / 156 41 / 104 248
6 YT3T 33 / 111 50 / 120 231
7 YU1AHW 32 / 120
43 / 110 230
8 YU7BL 37 / 138 38 / 90 228
9 YT160TESLA 39 / 129 40 / 92 221
10 YT1AC 30 / 99 50 / 106 205
11 YU1AR 38 / 123 32 / 72 195*
12 YT2VM 27 / 93 43 / 102 195*
13 YU1MI 28 / 90 43 / 96 186
14 YU3MMM 32 / 105 30 / 76 181
15 YU5DR 24 / 72 36 / 86 158
16 YT7KM 43 / 156 0 / 0 156
17 YU1HFG 33 / 111 22 / 42 153
18 YU1ACR 24 / 90 25 / 62 152
19 YT3H 38 / 138 0 / 0 138
20 YU7KMN 21 / 72 24 / 54 126
21 YT3MKM 0 / 0 51 / 122 124
22 YU1ED 5 / 9 43 / 108 117
23 YT5R 10 / 30 37 / 82 112
24 YT1RW 0 / 0 48 / 106 106
25 E73EKK 12 / 39 30 / 64 103
26 YU1NIM 25 / 60 18 / 42 102
27 YU1AN 0 / 0 39 / 98 98
28 YU1RSV 0 / 0 41 / 92 92
29 YT5TM 0 / 0 32 / 76 76
30 YU2MEX 0 / 0 26 / 60 60
31 YT2AZD 0 / 0 25 / 56 56
32 YU1ML 0 / 0 18 / 38 38
33 YT2ZM 0 / 0 20 / 36 36
         
         
HF KUP SRRS 2016. Kategorija "VS" - velika snaga > 150 W
         
Mjesto Pozivni znak I period CW II period SSB Ukupno Pts
QSO / Pts QSO / Pts
1 YT3X 49 / 177 66 / 164 341
2 YU1AAX 49 / 180 62 / 154 334  Audio mp3
3 YT3E 50 / 171 62 / 160 331  Audio mp3
4 YU1EA 49 / 186 58 / 144 330
5 9A1AA 41 / 153 59 / 140 293
6 YU7GL 41 / 147 50 / 124 271
7 YU5D 41 / 153 38 / 96 249
8 YU1FJK 25 / 90 43 / 104 194
9 YT1KC 21 / 54 45 / 106 160
10 E74X 38 / 126 0 / 0 126
11 YT4TT 0 / 0 50 / 116 116
12 YT3TPS 0 / 0 44 / 106 106
13 YU2STR 0 / 0 25 / 44 44
         
         
HF KUP SRRS 2016. Kategorija "SRRS" - članovi SRRS-a ≤ 150 W
         
Mjesto Pozivni znak I period CW II period SSB Ukupno Pts
QSO / Pts QSO / Pts
1 E73FDE 44 / 159 52 / 128 287
2 E74EBL 42 / 156 47 / 110 266
3 E7TT 36 / 123 58 / 142 265
4 E77W 36 / 138 41 / 104 242
5 E73ECT 36 / 129 46 / 112 241
6 E73JHI 34 / 138 40 / 96 234
7 E74ACL 37 / 117 52 / 114 231
8 E74BYZ 32 / 126 42 / 102 228
9 E73PY 39 / 135 41 / 88 223
10 E77O 35 / 120 37 / 86 206
11 E73DPR 34 / 123 35 / 80 203
12 E7RS 29 / 87 27 / 60 147
13 E73KV 4 / 15 29 / 64 79
14 E75MJ 9 / 30 16 / 28 58
15 E73GNO 0 / 0 21 / 40 40
         
* - Tačka 8. propozicija: "U slučaju istog broja poena prednost ima....."
Dnevnici za kontrolu: E73EZK, E78AB, YU1CJ i E77M    
         
 

Kategorija "MS" - mala snaga ≤ 150 W
         
Mjesto Pozivni znak I per. CW QSO/Pts II per. SSB QSO/Pts Ukupno Pts
1 YT1RW 38 / 144 38 / 98 242
2 YT2AAA 38 / 138 41 / 100 238
3 YU2V 35 / 126 42 / 104 230
4 YU1RA 36 / 135 38 / 94 229
5 YU4A 37 / 129 42 / 96 225
6 YU5C 37 / 129 36 / 90 219
7 YU1AHW 37 / 132 34 / 82 214
8 YU1KT 36 / 135 32 / 76 211
9 YU1ED 36 / 126 30 / 74 200
10 YU1AR 34 / 111 36 / 86 197
11 YU1MI 30 / 96 35 / 88 184
12 YT1UR 30 / 108 29 / 74 182
13 E74X 32 / 108 32 / 72 180
14 YT45N 33 / 108 26 / 56 164
15 YT2VM 23 / 81 36 / 80 161
16 YU1VG 20 / 72 25 / 60 132
17 YT5R 32 / 111 0 111
18 YU1ML 31 / 96 0 96
19 YT5TM 0 33 / 72 72
         
         
Kategorija "VS" - velika snaga > 150 W
         
Mjesto Pozivni znak I per.  CW QSO/Pts II per.  SSB QSO/Pts Ukupno Pts
1 YU1EA 41 / 141 40 / 102 243
2 YT3E 39 / 141 41 / 100 241
3 YU2EF 38 / 135 40 / 104 239
4 YU5D 38 / 141 28 / 93 234*
5 YU1GUV 35 / 132 40 / 102 234*
6 YT2U 38 / 144 37 / 82 226
7 YU1FJK 36 / 135 37 / 90 225
8 YT3X 30 / 96 37 / 94 190
9 YT2DDK 0 40 / 88 88
         
         
Kategorija "SRRS" - članovi SRRS-a ≤ 150 W
         
Mjesto Pozivni znak I per.  CW QSO/Pts II per. SSB QSO/Pts Ukupno Pts
1 E73FDE 38 / 141 38 / 96 237
2 E7RS 37 / 129 36 / 88 217
3 E73ECT 33 / 120 37 / 92 212
4 E74EBL 37 / 120 36 / 90 210
5 E74BYZ 32 / 108 34 / 82 190
6 E73S 35 / 120 27 / 64 184
7 E73DPR 28 / 99 35 / 82 181
8 E73JHI 27 / 81 38 / 98 179
9 E73X 29 / 96 27 / 64 160
10 E73LM 0 21 / 50 50*
11 E75MJ 0 20 / 50 50*
         
* - Tačka 8. propozicija: "U slučaju istog broja poena prednost ima....."
         
Dnevnici za kontrolu: YT7M, YU1IG, E73EPA i E77M