Nevrijeme oko Nove godine, možda i malo prije toga, izazvalo je probleme u funkcionisanju magistralnog repetitora R6 - E79VDO Trebava, Doboj. Po prvoj ukazanoj prilici , 15. januara, ekipa RK "Doboj" je otišla na lokaciju da bi riješili problem.
Jak olujni vjetar je oštetio, pocijepao,  zaštitni staklo-plastični  oklop na anteni UV300, koja je već 15-tak godina u funkciji na ovoj lokaciji. Antena je skinuta i pokušana je reparacija, ali bezuspješno jer je osim zaštitonog oklopa oštećena i sama mehanika antene. Antena je zamjenjena privremenom Procom 5/8. Ali,  ovo nije bio kraj problema, ispostavilo se da i duplekser pravi probleme zbog velikog gušenja signala. Da bi ipak repetitor koliko toliko ostao u funkciji dok se izvrši servisiranje dupleksera, repetitor je stavljen u funkciju da radi sa dvije antene, od kojih je druga, prijemna antena , nepoznata, zatečena slobodna na lokaciji. U funkciju je stavljen repetitor MSF5000, koji je povučen sa V.Žepa i servisiran u RK "Doboj".
Zamjena dupleksera na R6 Trebava i R7 Trebević je ušla u plan Saveza i očekujemo uskoro da će to biti realizovano, a nadamo se da će i antena biti zamjenjena novom. Do tada repetitor će raditi sa mnogo manjom zonom primarnog servisa.