Svim članovima Saveza radio-amatera Republike Srpske čestitamo
18. april, Međunarodni dan radio-amatera.
Opširnije o 18. aprilu , Međunarodnom danu radio-amatera, miožete pročitati ovdje.