Najnoviji HF band plan, koji je od danas važeći u Prvom regionu IARU, kao i VHF Managers Handbook, verzija 7.51 iz maja 2016. godine, su Vam dostupni  u Download sekciji, tj. na linkovima ispod priloga.
Files: