Savez radio-amatera Republike Srpske je u skladu sa zaključcima usvojenim na XXII Skupštini registrovao DMR ID i isti prijavio na BrandMeister mrežu. Pozivnom znaku SRRS E70SRS dodijeljen je DMR ID 2180325 koji će se koristiti i kao govorna grupa TG2180325 (govorna grupa Saveza radio-amatera Republike Srpske). Ovim putem informišemo sve članove SRRS da u svoje uređaje programiraju ovu govornu grupu, a vlasnike DMR repetitora da podese TG2180325 kao statičku TG preko koje ćemo uvezati postojeće i sve buduće repetitore na teritoriji Republike Srpske.