Stručna  ekipa  Radio  klub "Doboj" pokušala je 4.1.2017 da iztađe na lokaciju repetitora R6 ali  zbog  intenzivnih padavina i visokog snijega se vratila  i  dana  5.1.2017.  godine  uspjela izaći na lokaciju. Zbog stalne  predaje  repetitor  je  prestao da emituje a stvarni kvar će biti ustanovljen naknadno.
Privremeno  je  postavljen  novi  repetitor, na brzinu sastavljen od dvije   Motorola  GM300  s  direktno  povezanom  prijem/predaja.  Za ispravljač je iskorišteno staro ATX napajanje od računara.
Repetitor  radi  zadovoljavajuće  i  ostaće  u  upotrebi  dok  se ne osposobi stari.