Na magistralnom repetitoru R6 - Trebava (Doboj) je otežan rad zbog smetnje koja repetitor drži konstatno u predaji, a mogu proći samo jaki signali. Ekipa za održavanje iz RK "Doboj" će izaći na lokaciju da pokuša rješiti problem čim to dozvole meteo uslovi, jer trenutno snijeg otežava pristup lokaciji.