Magistralni repetitor RV46 na Velikom Žepu je ponovo u funkciji nakon što je oprema prestala sa funkcionisanjem prije par mjeseci. Zbog stalnih problema sa postojećom opremo na ovom repetitoru, a zbog višestruko otežanih uslova servisnog održavanja na ovoj koti, Upravni odbor Saveza je donio odluku da se izvrši nabavka repetitora novije generacije, koji će obezbjediti stabilniji rad i manju potrebu za obilaskom.
U veoma kratkom roku je izvršena nabavka repetitora marke Motorola, model MTR2000. U još kraćem roku u radionici Radio kluba "Trebinje" je izvršena neophodna tehnička priprema uređaja, ugrađena govorna identifikacija i "S" metar i oprema je dostavljena članovima Radio kluba "Starina Novak" Pale, koji su u subotu 12. novembra uspjeli da organizuju odlazak na Veliki Žep i izvrše montažu novog uređaja.
Prvi testovi uživo su pokazali dobre rezultate, a od korisnika ovog repetitora se tek očekuju izvještaji sa terena.
Na proljeće je planirano da se izvrši  pomjeranje antene na novu poziciju što bi trebalo da popravi signal ovog repetitora za još koji dB.
Pozivamo korisnike ovog  repetitora da preko komentara na ovaj prilog kažu svoja zapažanja o sadašnjem radu repetitora.