Dana 18.3.2016. ekipa Radio kluba "Doboj" u sastavu Zlatko-E74WAT, Dragan-E73DT i Zdravko-E77AR je na lokaciji R6 Trebava-Doboj izvršila zamjenu antena za repetitor.

UV300 antena koja je u prošloj oluji polomljena je reparirana, napravljen je novi nosač za antenu i antena je postavljena na oko 8 metara veću  visinu. Prilikom postavljanja zamijenjen je i dotrajali koaskijalni kabal. Kabal je pozajmio E74WAT i biće potrebno u dogledno vrijeme vratiti ga vlasniku.

"Probni kunić" je bio E78VUK koji je čitavo jutro vršio pripreme za testiranje rada R6 (s više stanica i antena) i pokazalo se posle zamjene antene, da je na njegovoj lokaciji signal sa S7 porastao na S9+20. Prolaz je imao sa svim njegovim stanicama, dok prije zamjene to nije bilo moguće.

Sada očekujemno i stanice iz veće udaljenosti da se jave i daju ocjenu kvalitete signala.

U prilogu je nekoliko fotografija na kojima se  može vidjeti šta se danas radilo.


R6_mart2016.jpg R6_priprema.jpg r6_a.jpg

r6_aa.jpg r6_ant.jpg r6_e.jpg

r6_pr.jpg


 

Informacija: Zdravko, E77AR