towerant
Nakon servisiranja opreme magistralni repetitor E79VIS R7 Trebević je ponovo u funkciji. Servis je iskorišćen da se i na ovaj repetitor ugradi govorna identifikacija.

Informacija: Kancelarija SRRS