Gola Planina na Kozari (876m ASL) JN84LX mnogima kolegama u regiji je poznata contest lokacija Radio- amaterskog kluba “Kozara” iz Prijedora (E73JHI). I ove godine JHI ekipa je svoju opremu postavila na Goloj Planini i to veče prije početka takmičenja. Uz vrlo jak vjetar nekako su uspjeli postaviti šatore i dio opreme (Oblong 6 elemenata, Icom IC7300, Transverter+PA). Pokušaji da se odradi koja veza na 20m sa štapnom antenom bili su, na žalost, bezuspješni. Kratko su radilo sa specijalnim pozivnim znakom E780PPA, a nakon što su udari vjetra bili kritični antena je „prizemljena“ i otišlo se na spavanje kako bi se odmorili za takmičenje.

Ujutro u 6 časova ekipa je pristupila montaži opreme koja je zbog, i dalje prisutnog, jakog vjetra bila redukovana u odnosu na planiran antenski sistem. Ovaj put postavljena je samo antena Yagi 13 elemenata. U svakom slučaju odrađen je solidan broj veza (154) za koje se još čeka konačni rezulatat, a lijepo druženje uz harmoniku ostavilo je pozitivan utisak mlađim članovima koji se prvi put susreću sa radio-amaterskim takmičenjima. Za VHF Kup SRRS ista meta, isto odstojanje...73

 

E73JHI_001
E73JHI_001
E73JHI_002
E73JHI_003
E73JHI_004
E73JHI_005
E73JHI_006
E73JHI_007
E73JHI_008
E73JHI_009
E73JHI_010
E73JHI_011
E73JHI_012
E73JHI_013
E73JHI_014
E73JHI_016
 

https://www.facebook.com/e73jhi/videos/2844649229176888

https://www.facebook.com/e73jhi/videos/1490299111482347