e73jhi rmzoU skladu sa procjenom situacije na terenu, aktuelnim vremenskim prognozama i odlukama Gradskog štaba za vanredne situacije Upravni odbor Radio kluba "KOZARA" Prijedor ukinuo je Odluku o podizanju stepena pripravnosti Tima RMZO E73JHI. Nastavljamo sa redovnim aktivnostima.

Za vrijeme povišenog stepena pripravnosti Tim RMZO izvršio je montažu radio opreme za Službu hitne medicinske pomoći JZU Dom zdravlja Prijedor i obezbjedio i montirao radio opremu za Crveni krst Grada Prijedora. Izvršili smo provjeru agregata i ostale opreme, vodili provjeru RMZO Saveza radio amatera Republike Srpske kao upravna stanica na kratkom talasu i organizovali dežurstvo u klubu, a 13.05. u 22:15 smo angažovani na kritičnim tačkama u dogovoru sa Teritorijalnom vatrogasnom jedinicom Grada Prijedora i Odjeljenjem civilne zaštite Grada Prijedora. Aktivnost na terenu trajala je do 03:00 časa 14.05.2019. i angažovano je 7 naših članova.

Info: Vukelić Ognjen, E73EP