e73jhi logo 150Prvi dan nakon zvanične promocije RMZO tim E73JHI angažovan je za obezbjeđenje Bogojavljenske litije i plivanja za Časni krst 19.01.2017. godine. Kompletan tim je aktiviran, a podršku timu dali su i mladi radioamateri Nikola E76NIK, Miloš E77CTR, Vedran E78ISU i Darko E78DLL. Akcija je izvršena u koordinaciji sa SJB Prijedor i Teritorijalnom vatrogasnom jedinicom Prijedor koja je između ostalih pripadnika angažovala i Jedinicu za spašavanje sa 4 čamca na rijeci Sani.
Tim je zadatak izvršio profesionalno uz besprijekorno funkcionisanje uređaja koji su korišćeni u internoj komunikaciji RMZO tima i komunikaciji sa TVJ Prijedor. Naši pripadnici izazvali su interesovanje sugrađana koji su ih prvi put vidjeli u opremi i sa oznakama RMZO.
e73jhi_bgj_1.jpg e73jhi_bgj_2.jpg e73jhi_bgj_3.jpg

e73jhi_bgj_4.jpg e73jhi_bgj_5.jpg
Informacija: Jovica Knežević, E73JO, predsjednik RK Kozara