Dana 16.12.  i  23.12.2016.g. u večernjim terminima održana je obuka za  kandidate koji žele da pristupe poolaganju ispita CEPT2 kategorije  organizovane  za  dan  29.12.2016.g. Obuka je obuhvatala teoretski  dio materije potrebne za polaganje ispita. Na fotografiji dio kandidata koji su slušali predavanja. Pošto  su  postojeći  a  i  budući članovi iskazali interesovanje za predavanja  na temu "MS i EME komunikacije sa jednom antenom i malom snagom" i "Rad u takmičenjima" predavanja na tu temu će se održati u drugoj polovini januara 2017.g.
Uslovi  za  predavanja  nisu  bili baš adekvatni zbog izuzetno niske temperature   u  radnom  prostoru  koji  se  nije  mogao  adekvatno zagrijati  jednom  električnom  grijalicom.  Nadamo  se da će naredno vrijeme biti povoljnije.
Sva dosadašnja predavanja održao je Zdravko E77AR, a u januaru će se pridružiti i Željko E77C.