U subotu 19.11.2016. godine članovi Radio kluba „Kozara“ iz Prijedora izvršili su kontrolu radio stanica i antena na motornim vozilima i antenskom stubu koje koriste za svoje redovne potrebe pripadnici Teritorijalne vatrogasne jedinice u Prijedoru.
Prilikom ove intervencije uočeno je nekoliko tehničkih nedostataka na antenama, koje su članovi Radio kluba „Kozara“ otklonili na licu mjesta.
e73jhi vjp2

Nakon ove intervencije može se konstatovati da radio-komunikacija u Teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici u Prijedoru radi savršeno, te da je sistemom veze pokrivena cjelokupna teritorija za koju je nadležna ova vatrogasna jedinica.
Sa ovim je potvrđena dugogodišnja saradnja koju imaju Teritorijalna vatrogasna jedinica u Prijedoru i RK Kozara.

e73jhi vjp1

Informacija, Jovica Knežević, E73JO, predsjednik RK Kozara