Nakon decenijske pauze Radio klub "Trebinje" je dobio novu generaciju ARO. Krajem februara u Klubu je, konačno, okupljena grupa zainteresovanih polaznika za kurs amaterskog radio-operatora CEPT i NOVICE klase. Sa intezivnom obukom se krenulo početkom marta, a obuka je završena 15. juna. Kroz ovaj tromjesečni period svi polaznici su imali priliku da se upoznaju sa osnovama radio-operatorskog znanja. Kroz mnogo praktičnih tehničkih prezentacija i objašnjenja kandidati su imali priliku da na veoma zanimljiv način upoznaju i savladaju osnove radio-tehnike, a uz pomoć "on-line" testova na web sajtu Kluba kandidati su imali mogućnost svo vrijeme da uvježbavaju testove. Sve ovo dalo je veoma dobar rezultat u finišu obuke , polaganju ispita.
Od 14 prijavljenih kandidata polaganju ispita je pristupilo 12 kandidata, 8 za CEPT i 4 za NOVICE klasu, svi kandidati su položili ispit uz veoma visok stepen pokazanog znanja.
Ono što je veoma bitno je da su kandidati, sada i zvanično ARO, izrazili želju da se što prije uključe u klupske KT aktivnosti, a UKT aktivnosti su već krenule kod kandidata koji posjeduju lične stanice.

E73DPR obuka 2022 2

E73DPR obuka 2022 4

E73DPR obuka 2022 1