U sklopu obilježavanja 1. marta -  Svjetskog dana civilne zaštite potpredsjednik Radio kluba "Trebinje" Zoran Aleksić, E73S, zvanično je uručio načelniku sektora Civilne zaštitie Grada Trebinja Miljanu Tomaševiću Dozvolu za rad VHF repetitora, čime je Klub ispunio dato obećanje  GSS-u i CZ Trebinje. Početkom 2016. godine Radio klub "Trebinje" se obavezao da će za potrebe GSS Trebinje, tj. za potrebe Civilne zaštite Grada Trebinja obezbjediti (donirati)  jedan VHF repetitor i da će sprovesti kompletnu proceduru izrade projektne dokumentacije, dobijanja dozvole od strane RAK-a i da će izvršiti obuku pripadnika GSS-a u rukovanju stredstvima veze u raznim ekstremnim situacijama.

Kompletna procedura dobijanja Dozvole za rad repetitora  od RAK-a je završena u septembru 2016. godine . Repetitor Motorla MSF5000, koji je doniran Klubu za navedenu namjenu, servisiran je  i podešen u klupskoj radionici i sredinom oktobra oprema je montirana na Leotaru u klupskom kontejneru, gdje se nalazi i R2 Leotar, čime je obezbjeđen  besplatan smještaj opreme i kvalitetan rad samog repetitora zbog mnogo manjeg nivoa smetnji nego na komercijalnom dijelu RS Leotar.
U decembru 2016. u Klubu je za pripadnike GSS-a organizovana jednomjesečna obuka za rukovanje sredstvima radio-veze, gdje je kroz praktične primjere pokazano budućim korisnicima sistema kako da u svakoj prilici  imaju sigurnu radio-vezu.
Planirano je da u toku 2017. godine Klub iznađe mogućnosti i obezbjedi rezervni izvor napajanja (akumulatore)  da bi repetitor bio dostupan i u najekstremnijim vremenskim prilikama, kada često dolazi do prekida u  distributivnom el.  napajanju.
Ovom prilikom Klub se najsrdačnije zahvaljuje donatorima opreme bez kojih ovo sve ne bi bilo moguće realizovati.